Panda Cloud Systems Managment

Kontrol & Yönetim

İşletmeler, bulundukları yerden bağımsız olarak, Panda Systems Management ile tüm kurumsal cihazlarına uzaktan erişim ve destek sunabilir, toplu olarak yama yönetimini çözerek olası güvenlik açıklarının önüne geçebilir. PSM, BT altyapısını ve bakımını merkezi bir platformdan yönetmeyi mümkün kılar. Envanter çıkartmak, uzak cihazlara bağlanmak, yama yönetimini merkezi şekilde yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

  • Tam yetkinlikte bir sistem yönetim ürünüdür.
  • Kullanıcı sayısı yüksek veya dağınık olan yerler için merkezi yönetim imkanı sağlar.
  • Ticket sistemiyle her problem için kullanıcı tarafından talep oluşturulur.
  • Envanter çıkartmak artık bir problem değil, PCSM ile yüklü tüm clientların dökümü en hızlı şekilde alınabilir.
  • Network üzerindeki her cihazın sarf ve elektrik tüketimine kadar raporlayabilirsiniz.
  • Merkezi yama yönetimi ile tüm güncellemeler tek konsol üzerinden yönetilebilir.